Den første om erfaringer med prosessveiledning

Logo Omsorgsbiblioteket

Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne første av tre videoer snakker Erik Hagaseth Haug med Jill-Marit Moholt, ved Senter for omsorgsforskning i Tromsø. De har benyttet ressursen i veiledningsarbeidet rettet mot Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

Erfaringer med prosessveiledning 1
Erfaringer med prosessveiledning 1
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/den-forste-videoen-om-erfaringer-med-prosessveiledning)