Den tredje om erfaringer med prosessveiledning

Logo Omsorgsbiblioteket

Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne tredje og siste videoen snakker Nina Beate Andfossen med Synnøve Sæther. Ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken Buskerud er ressursen benyttet både internt og eksternt i læringsnettverk rettet mot kommunene.

Erfaringer med prosessveiledning 3
Erfaringer med prosessveiledning 3
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/den-tredje-om-erfaringer-med-prosessveiledning)