Eldre over åtti år flyttes lite mellom helse- og omsorgstjenestene innad i kommunen, selv om tjenestene har blitt mer spesialiserte. Det viser en kartlegging av 264 000 eldre. Halvparten som mottar kommunale omsorgstjenester har «lange, rolige» forløp, skriver Rostad, Sogstad, Larsen og Skinner i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Hanne-Maren-Tore-Marianne

Klikk her for å lese artikkelen: https://bit.ly/3pVdKQ9

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/eldre-flyttes-lite)