Eldres personers egne erfaringer

Logo Omsorgsbiblioteket

En svensk forskningsstudie får fram eldre personers egne erfaringer og utfordringer med å delta i hverdagsrehabilitering.

Hjemmetjeneste
Hjemmetjeneste
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/eldres-personers-egne-erfaringer)