En utvikling som må snus

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne forskningsrapporten er skrevet at Heidi Gautun ved Velferdsforskningsinstituttet Nova og sammenfatter forskning og statistikk om sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. Det rettes også søkelys på konsekvenser av mangel på sykepleiere og strategier for å rekruttere, mobilisere og beholde slik kompetanse i kommunene.

En utvikling som må snus
En utvikling som må snus
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/en-utvikling-som-ma-snus)