Epilepsi – mer enn anfall

Logo Omsorgsbiblioteket

Pasienter med epilepsi har høy forekomst av komorbiditet, blant annet av autoimmune sykdommer, hjertesykdommer og psykiske lidelser. De har også økt risiko for tidlig død. Kan en systemisk dysfunksjon være involvert i sykdomsprosessen?

Epilepsi er mer enn anfall
Epilepsi er mer enn anfallShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/epilepsi-mer-enn-anfall--265231)