Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?

Logo Omsorgsbiblioteket

Nordlandsforskning har gjort en studie av tilbud og hverdag for hjemmeboende eldre i koronapandemiens første halvannet år. Rapporten «Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid?» er utført med bakgrunn i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn og et ønske om kunnskap og erfaringar for å justere tiltak og innsatsområder i det langsiktige arbeidet med strategien.

Aktiv aldring i koronaens tid
Aktiv aldring i koronaens tid
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/et-aldersvennlig-samfunn-i-koronaens-tid)