Et nytt tjenestelandskap

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne forskningsartikkelen viser at omsorgstjenestene, særlig i store kommuner, nå preges av mer spesialiserte tjenester til de ulike brukergruppene.

Et nytt tjenestelandskap
Et nytt tjenestelandskap
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/et-nytt-tjenestelandskap)