Fem områder som må prioriteres

Logo Omsorgsbiblioteket

Vi har ti år på oss til å finne måter å møte demografiutfordringene på. Det var budskapet i den offentlige utredningen «Innovasjon i omsorg» som kom i 2011. Nå er vi der. Hvordan ligger vi an? Steinar Barstad og Kåre Hagen mener det trengs radikale krafttak på fem områder, skriver de i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Steinar Barstad og Kåre Hagen
Steinar Barstad og Kåre Hagen
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/fem-omrader-som-ma-prioriteres)