Hvilke erfaringer har skeive eldre, og hva tenker de om å bli gamle? Hvilke utfordringer støter de på i møte med helse- og omsorgstjenestene? Dette og mer gir denne filmen innblikk i. Produsert av Zacapa film på oppdrag av FRI Oslo og Viken og Kirkens Bymisjon.

Film om eldre skeive
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/film-om-eldre-skeive)