Fire hindringer som står i veien for god ledelse

Logo Omsorgsbiblioteket

Barrierene for effektiv ledelse kan være konkurranse, endringer eller usikkerhet. Det kan ligge i organisasjonen, som komplisert struktur, dårlig organisasjonskultur eller manglende kompetanse hos ansatte. Eller det kan være lederne selv.

Fire hindringer som står i veien for god ledelse
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/fire-hindringer-som-star-i-veien-for-god-ledelse)