Forskere bruker mange modellorganismer for å skjønne menneskets biologi, fra enkle gjærceller til mer avanserte dyremodeller som fluer og mus. Camila Esguerra ved NCMM er tilhenger av en alternativ dyremodell: sebrafisken.

Omtrent 70 % av menneskets gener har en ekvivalent hos sebrafisk.
Omtrent 70 % av menneskets gener har en ekvivalent hos sebrafisk.Øyvind Eide
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/fisk-hjelper-forskerne)