«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

Logo Omsorgsbiblioteket

Et protein som finnes i marint restråstoff kan spille en rolle i forebygging av nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons eller Alzheimers sykdom.

«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/fiskeprotein-mot-hjernesykdommer)