Forskjell på liv og lære?

Logo Omsorgsbiblioteket

En av grunnene til at dyktige ansatte slutter selv i «fantastiske kulturer», er at det ikke finnes godt nok samsvar mellom verdiene de hører om og praksisen de ser. Ansatte ønsker tydelige forventninger, men de har også forventninger til at ledere leder med praksis og verdier som henger sammen.

Forskjell på liv og lære?
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/forskjell-pa-liv-og-laere)