– Forskning og NOU´er gir ikke endringene vi trenger

Logo Omsorgsbiblioteket

– I forskning, NOU´er og politiske taler hører vi om hvor viktig arbeidet til pårørende er. Men pårørende som mottar omsorgsstønad når de overtar kommunale oppgaver, utsettes i praksis for sosial dumping, skriver Anita Vatland i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Anita Vatland
Anita VatlandTorbjørn Tandberg
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/forskning-og-nouer-gir-ikke-endringene-vi-trenger)