Forskning om pasientsikkerhet

Logo Omsorgsbiblioteket

På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.

Karina-Aase
Karina-Aase
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/forskning-om-pasientsikkerhet)