Forventninger til hjemmebaserte helsetjenester

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne studien fra Sverige undersøker betydningen av sørsamisk kultur- og språkkompetanse i møte med den eldre sørsamiske pasienten. Studien viser at selv om alle deltagerne hadde sørsamisk bakgrunn hadde de ulike forventninger til hjemmebaserte tjenester.

Hjemmetjeneste
HjemmetjenesteShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/forventninger-til-hjemmebaserte-helsetjenester)