Frigjøring av sykepleierkapasitet

Logo Omsorgsbiblioteket

Hvordan kan oppgave- og ansvarsdeling og teknologi frigjøre sykepleie-kapasitet og bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunal helse- og omsorgstjeneste?

Frigjøring av sykepleierkapasitet
Frigjøring av sykepleierkapasitet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/frigjoring-av-sykepleierkapasitet)