Fysisk aktivitet i behandlingen

Logo Omsorgsbiblioteket

Prosjektet «Den gode hjertebanken» ble igangsatt i 2017. I dette prosjektet har Rådet for psykisk helse og Rusfeltets hovedorganisasjon undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet tilbys i behandlingen av rusproblemer og psykisk sykdom.

Fysisk aktivitet i behandlingen
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/fysisk-aktivitet-i-behandlingen)