God ernæring er viktig for eldre kreftpasienter

Logo Omsorgsbiblioteket

Godt kosthold kan bidra til at kreftpasienter tåler behandlingen bedre, får økt livskvalitet og lever lenger. Eldre med kreftsykdom har en særlig risiko for dårlig ernæringsstatus, både som en følge av den normale aldringen og sykdommens konsekvenser. I denne fagartikkelen poengteres viktigheten av tidlig identifisering og målrettet behandling i både sykehus og kommune.

Ernæring og kreftpasienter
Ernæring og kreftpasienterShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/god-ernaering-er-viktig-for-eldre-kreftpasienter)