God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

Logo Omsorgsbiblioteket

En studie gjennomført av forskere ved universitetet i Stavanger viser at sykepleierstudenter i praksis kan være en verdifull ressurs for ernæringsarbeidet til aleneboende eldre som mottar hjemmesykepleie. I dette prosjektet delte 23 studenter 1-2 ukentlige måltid med 23 pasienter i løpet av praksisperioden på to måneder. Kvalitative intervju i etterkant viste positive opplevelser og gevinster for både studentene og pasientene. Det å dele måltid innvirket positivt på pasientenes appetitt og måltidsopplevelse, og studentene erfarte økt læring både når det gjaldt ernærings- og personorientertomsorg.

God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien
God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/god-ernaeringsomsorg-i-sykepleierstudenters-praksis-i-hjemmesykepleien)