Håndbok for Leve hele livet

Logo Omsorgsbiblioteket

Leve hele livet skal gjennomføres i kommunene. For å lette kommunene i dette arbeidet, og for å inspirere flest mulig til å følge opp reformen, har Helse- og omsorgsdepartementet laget en Leve hele livet-håndbok. Håndboka inneholder en kort innføring i reformen og er ment som et hjelpemiddel for kommunene for å vise hvordan Leve hele livet kan følges opp.

Leve hele livet
Leve hele livet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/handbok-for-leve-hele-livet)