Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

Logo Omsorgsbiblioteket

Samenes rettigheter som urbefolkning i møte med helse- og omsorgstjenestene reguleres av internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk. Senter for omsorgsforskning har her utarbeidet en oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

Samisk befolkning
Samisk befolkning
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/helse-og-omsorgstjenester-til-den-samiske-befolkning--274896)