Helse og velferd – Leve hele livet

Logo Omsorgsbiblioteket

KS-Konsulent utfører rådgivning innenfor både drift og utvikling av helse- og velferdstjenestene.

Leve hele livet
Leve hele livet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/helse-og-velferd-leve-hele-livet)