Hjemmetrening som fallforebygging

Logo Omsorgsbiblioteket

Svenske forskere har undersøkte om assistert trening i hjemmet bidrar til å forebygge fall hos eldre med kjent fallrisiko. Treningen i denne studien pågikk i 5 måneder og deltakerne ble fulgt opp med ulike tester i 12 måneder. Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe. Tiltaket gav ingen reduksjon i sannsynlighet for dager med fall, men signifikante effekter ble funnet for balanse, smerter og forbruk av helsetjenester.

Fallforebygging
FallforebyggingColourbox
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hjemmetrening-som-fallforebygging)