Hjernen er tema for Forskningsdagene

Logo Omsorgsbiblioteket

De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hjernen. Likevel er hjernen fortsatt det organet vi vet minst om. I 2020 settes hjernen på dagsorden under Forskningsdagene.

Hjernen
HjernenShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hjernen-er-tema-for-forskningsdagene)