Holdningene må utfordres

Logo Omsorgsbiblioteket

Noen «sannhetsregimer» skaper skepsis og negative holdninger til teknologi. Disse må utfordres hvis velferdsteknologi skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene, skriver Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb
Hilde G. Corneliussen og Kari Dyb
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/holdningene-ma-utfordres)