Hva påvirker utdeling av behovsmedisin?

Logo Omsorgsbiblioteket

En studie foretatt av stipendiat Marianne K. Nilsen ved Nord universitet viser at en rekke faktorer har innvirkning på helsepersonells vurderinger når de deler ut behovsmedisin til eldre i omsorgsboliger. Mange av faktorene er menneskelige med referanse til den individuelle pasienten, helsepersonellet og organisasjonen, og de har alle innvirkningen på pasientens helse og sikkerhet.

Behovsmedisin
Behovsmedisin
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hva-pavirker-utdeling-av-behovsmedisin)