Hva vet vi om kvaliteten på anbefalingene?

Logo Omsorgsbiblioteket

Det en lener seg på innen palliasjonsfeltet er i stor grad helsepersonells synspunkter. Svært få studier viser til hvordan pasienter og pårørende bedømmer tjenestetilbudet og hva som er viktig for dem. Denne studien er et viktig unntak.

Hva vet vi om kvaliteten på anbefalingene?
Hva vet vi om kvaliteten på anbefalingene?Shutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hva-vet-vi-om-kvaliteten-pa-anbefalingene)