Hverdagsmestring og innovasjon

Logo Omsorgsbiblioteket

Kommunene Gran og Lunner har arbeidet mye med hverdagsmestringstenkning i helse- og omsorgstjenestene. OsloMet gjennomførte en casestudie om implementering av slik tenkning og praksis.

Lyspære
Lyspære
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hverdagsmestring-og-innovasjon)