Hverdagsrehabilitering 10 år etter

Logo Omsorgsbiblioteket

Hanne Tuntland og Nils Erik Ness gjør opp status i en kommentar i Tidsskrift for omsorgsforskning. Forfatterne finner stor variasjon i hvordan kommunene har implementert hverdagsrehabilitering. De spør om kravet om tverrfaglighet innfris og mener behovet for en nasjonal retningslinje er stort.

Hverdagsrehabilitering 10 år etter
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hverdagsrehabilitering-10-ar-etter)