Hvilke metoder brukes for å finne effekter av velferdsteknologi på individnivå?

Logo Omsorgsbiblioteket

I denne systematiske litteraturgjennomgangen tar forfatterne for seg studier som har undersøkt hvordan velferdsteknologi virker på selvstendighet, trygghet, aktivitet og deltakelse hos eldre hjemmeboende. Hensikten var å se på hvilke metoder og instrumenter som brukes for å måle effekter på disse dimensjonene.

Hvilke metoder brukes for å finne effekter av velferdsteknologi på individnivå
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/hvilke-metoder-brukes-for-a-finne-effekter-av-velferdsteknologi-pa-individniva)