Innover eller bli innovert

Logo Omsorgsbiblioteket

I denne boken gir Rolf Rønning en oversikt over temaet innovasjon i offentlig sektor og formidler både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Boken henvender seg til alle som arbeider med eller studerer innovasjon i offentlig sektor.

Innover eller bli innovert
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/innover-eller-bli-innovert)