Integrert i behandlingen

Logo Omsorgsbiblioteket

Fysisk aktivitet bør være en integrert del behandlingen for pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer sier Helsedirektoratet. Ett av målene med pakkeforløp for psykisk helse og rus er at forløpene skal bidra til ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Tredemølle
Tredemølle
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/integrert-i-behandlingen)