Involvering av ressurspersoner og innvandrerorganisasjoner under koronaepidemien

Logo Omsorgsbiblioteket

Ifølge en rapport om innvandrerbefolkningen under koronaepidemien har Folkehelseinstituttet og flere norske kommuner involvert ressurspersoner fra innvandrermiljøer, gjennomført dialogmøter og samarbeidet med innvandrerorganisasjoner. Dette har vært viktig for å utarbeide informasjon og tjenester som er tilpasset målgruppene, og det har vært viktig for å nå ut til aktuelle innvandrergrupper.

Screenshot 2021-08-12 at 14.33.16
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/involvering-av-ressurspersoner-og-innvandrerorganisasjoner-under-koronaepidemien)