Kan dyp hjernestimulering med strøm hjelpe mot epilepsi?

Logo Omsorgsbiblioteket

Noen pasienter har liten nytte av medisiner mot epilepsi. Derfor har mange høye forhåpninger til behandling med svak strøm i hjernen. Men en ny, norsk studie kommer ikke med så oppmuntrende resultater.

Dyp hjernestimulering
Dyp hjernestimuleringEspen Dietrichs
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/kan-dyp-hjernestimulering-med-strom-hjelpe-mot-epilepsi)