Kjerneområder Leve hele livet

Logo Omsorgsbiblioteket

Kjerneområder Leve hele livet er tittelen på denne oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse knyttet til kvalitetsreformen Leve hele livet.

Leve hele livet
Leve hele livet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/kjerneomrader-leve-hele-livet)