Senter for omsorgsforskning har oversatt en oversiktsartikkel om inkluderende helse- og omsorgstjenester til eldre LGBT-personer. Artikkelen søker å identifisere kompetansen som kreves for mer inkluderende tjenester.

Kompetansen som kreves
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/kompetansen-som-kreves)