Denne studien undersøker Nordsamiske pasienter og pårørendes erfaringer i møte med kommune- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Studien viser til at større forståelse av kulturell trygghet i helsetjenesten er vesentlig for å sikre god helsehjelp til den samiske befolkningen.

Kulturell trygghet
Kulturell trygghetShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/kulturell-trygghet)