Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester

Logo Omsorgsbiblioteket

En norsk studie beskriver utviklingen av en guide for ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehjem og hjemmetjenester. Guiden ble utformet i et samarbeid mellom avdelingsledere, forskere og representanter for pasienter og pårørende.

Ledelse av forbedringsarbeid i sykehjem og hjemmetjenester
Shutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ledelse-av-forbedringsarbeid-i-sykehjem-og-hjemmetjenester)