Legemiddelbruk i sykehjem

Logo Omsorgsbiblioteket

Sykehjemspasienter er skrøpelige, nesten alle har demens og de bruker i snitt åtte medisiner hver. En doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen viser at det er mulig å redusere medisinbruk uten at det går utover pasientene.

Legemiddelbruk i sykehjem
Legemiddelbruk i sykehjem
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/legemiddelbruk-i-sykehjem)