Legemiddelhåndtering i sykehjem – en kompleks og sårbar arbeidsprosess

Logo Omsorgsbiblioteket

Kristian Ringsby Odberg og kolleger har studert arbeidsprosessen med legemiddelhåndtering i sykehjem og fant en rekke barrierer i arbeidet for å sikre trygg legemiddelbruk. Barrierer ble funnet i alle fasene av arbeidet, men var særlig relatert til verktøy, teknologi og oppgavene i de første stegene av prosessen. Administrative feil som oppstod innledningsvis, kunne forplante seg og forårsake uheldige hendelser med legemidler. Forskerne mener det blant annet trengs større oppmerksomhet på tilrettelegging av arbeidsmiljøet for å redusere støy og avbrytelser tidlig i prosessen.

Kristian Ringsby Odberg
Kristian Ringsby Odberg
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/legemiddelhandtering-i-sykehjem-en-kompleks-og-sarbar-arbeidsprosess)