Senter for omsorgsforskning har laget en videoressurs for dere som arbeider med implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. De åtte videoene peker på hvordan prosessveiledning kan være en støtte i endrings- og utviklingsprosesser. Hver video avsluttes med en refleksjonsoppgave og to av videoene har øvingsoppgaver.

leveHeleLivet1
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/leve-hele-livet--272139)