Leve hele livet-konferansen

Logo Omsorgsbiblioteket

Nasjonal og digital konferanse om eldrereformen Leve hele livet. Årets faglige program reflekterer den fasen reformarbeidet nå er inne i: kartlegging, analyse og planlegging.

Leve hele livet
Leve hele livet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/leve-hele-livet-konferansen)