Manglende dokumentasjon og informasjonsutveksling om pasientens ernæring mellom nivåene i helsetjenesten

Logo Omsorgsbiblioteket

Denne studien viser at både dokumentasjon og informasjonsoverføring om ernæringsbehandling hos eldre er utilstrekkelig i sykehus og sykehjem. Dette kan føre til en negativ spiral som øker risikoen for alvorlige helserelaterte komplikasjoner hos eldre pasienter. I tillegg hindres oppfølging av ernæringstiltak mellom omsorgsnivåene.

Manglende dokumentasjon
Manglende dokumentasjonShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/manglende-dokumentasjon-og-informasjonsutveksling-om-pasientens-ernaering-mellom-nivaene-i-helsetjenesten)