Medisinsk avstandsoppfølging: underveisrapportering

Logo Omsorgsbiblioteket

Som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår flere prosjekter som skal se på hvordan teknologi for avstandsoppfølging for hjemmeboende kan bli mer integrert i de ordinære tjenestene. Denne publikasjonen gir et sammendrag av erfaringer med utprøving av medisinsk avstandsoppfølging i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og sammendrag av kunnskapsgrunnlaget for utprøvingen.

Medisinsk avstandsoppfølging underveisrapportering
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/medisinsk-avstandsoppfolging-underveisrapportering)