Medisinsk avstandsoppfølging: underveisrapportering

Logo Omsorgsbiblioteket

Som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår flere prosjekter som skal se på hvordan teknologi for avstandsoppfølging for hjemmeboende kan bli mer integrert i de ordinære tjenestene.

Medisinsk avstandsoppfølging underveisrapportering

Denne publikasjonen gir et sammendrag av erfaringer med utprøving av medisinsk avstandsoppfølging i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og sammendrag av kunnskapsgrunnlaget for utprøvingen.

Les mer: Oppsummering underveis - om utprøving av medisinsk avstandsoppfølging i primærhelsetjenesten

 

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/medisinsk-avstandsoppfolging-underveisrapportering)