Behovet for helsefremmende recoverystøttende tiltak i psykisk helsearbeid er stort. Det er ikke kapasitet til å hjelpe alle. Dermed følger et behov for verktøy som personer med psykiske helseutfordringer selv kan ta i bruk. Fysisk aktivitet er et slikt verktøy, sier førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen.

Fysisk-aktivitet-i-psykisk-helsearbeid
Fysisk-aktivitet-i-psykisk-helsearbeid
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/mer-enn-bare-trening)