Nasjonal erfaringskonferanse om gode pasientforløp

Logo Omsorgsbiblioteket

Forbedringsteam fra læringsnettverkene i Gode pasientforløp presenterer sine erfaringer og utviklingsarbeid fra hele landet. Her kan du også høre Maureen Bisognano, tidligere president i Institute for Health Care Improvement (IHI) og statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Gode pasientforløp
Gode pasientforløp
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nasjonal-erfaringskonferanse-om-gode-pasientforlop)