Nesten 2500 færre sykehjemsplasse

Logo Omsorgsbiblioteket

– Denne utviklingen kan vanskelig fortsette, sier professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning til Aftenposten. De fleste kommer til et punkt i livet der de trenger intensiv helse- og pleiefaglig oppfølging. Da er det ingen logikk i at man fortsetter å bygge ned sykehjemstilbudet.

Oddvar Førland
Oddvar Førland
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nesten-2500-faerre-sykehjemsplasse)