Nødvendig legekompetanse i ØHD-enheter

Logo Omsorgsbiblioteket

Hvilke legekvalifikasjoner er det behov for ved øyeblikkelig hjelp døgnopphold i den norske kommunehelsetjenesten? Dette spørsmålet tas opp i en forskningsartikkel basert på kvalitative intervju med 10 leger med erfaring fra slikt arbeid.

Nødvendig legekompetanse i ØHD-enheter
Nødvendig legekompetanse i ØHD-enheter
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nodvendig-legekompetanse-i-ohd-enheter)